کوچینگ

 Daneshfar Print

کوچینگ ، حرفه ای نوین برگرفته از علوم مدیریت ، فلسفه و روانشناسی مثبت نگر می باشد. که می توان آن را به صورت همراهی یک کوچ با افراد ، سازمان ها و کسب و کارها تعریف کرد. هدف کوچینگ یاری رساندن به افراد یا سازمان ها برای یافتن مساله و دغدغه اصلی آنها می باشد . همچنین کمک به آنها برای شناخت ابعاد مختلف موضوع و مساله خود ، با توجه به شرایط زمانی و مکانی که در آن قرار دارند ، به این معنی که برای حل و رفع گره های موجود ، یا برای رسیدن از حالت فعلی به حالت مطلوب مورد نظر، هیچ نسخه واحدی در افراد یا سازمان ها وجود نداشته و ندارد و هر انسانی و حتی سازمانی مانند اثر انگشت، منحصر به فرد می باشد . بر همین اساس و باور ، یک کوچ حرفه ای برای کمک به افراد یا سازمان ها به جای تحمیل ، توصیه یا دادن راهکار همواره پای خود را از ذهن مراجع بیرون نگه داشته ، تمامی ایده ها و راه حل ها را از ذهن خود فرد بیرون می کشد . سپس با مهارت و تخصصی که دارد به پرورش این راهکارها می پردازد و افراد و سازمان ها را به تفکر و خلاقیت در رابطه با حل مسائل خود وا می دارد و همواره آنها را در این زمینه توانمند می بیند.
امروزه کسب و کارهای مختلف در کشورهای توسعه یافته به دلایلی همچون پیشرفت روز افزون تکنولوژی ، رقابت جهانی و تلاش برای افزایش تولید و پایین آوردن هزینه ها و … در مسیر حرفه ای شدن شان به کوچینگ روی آورده اند.
به شکلی که به صراحت می توان گفت کوچینگ بخش جدا نشدنی بسیاری از کسب و کارها در این کشورها شده است.
در همین راستا مجموعه چاپ دانش فر نیز از سال گذشته کوچینک سازمانی را با خانم شیرین داراپور ،کوچ بین الملل راهبری و کسب و کار آغاز کرده است.

بنابراین تمامی دغدغه ها و مسائل مجموعه به صورت کاملا حرفه ای و دقیق بررسی شده و اقدام مناسب آن با توجه به تمامی شرایط مجموعه صورت می گیرد.