ورنی افست و واتربیس

 Daneshfar Print  

 

یکی از شیوه های پوشش روی سطوح چاپی و ایجاد جذابیت و براقیت در کار و نیز بالا بردن طول عمر و استحکام محصولات چاپی استفاده از ورنی در فرایند چاپ می باشد که با استفاده از چاپ افست این امر میسر شد.

با توجه به نوع مواد مصرفی و سیستم های چاپ مختلف، نوع ورنی مورد استفاده در آنها متفاوت است به همین دلیل ورنی دارای انواع متفاوتی است مانند: ورنی گرم، ورنی سرد و ورنی که در صنایع بسته بندی از آن استفاده می شود.

ورنی گرم:

در این روش محصول چاپی را به شیوه سیلک اسکرین پوشش می دهند. از این شیوه برای پوشش روی جلد کتاب، کاتالوگ، برشور، جعبه های بسته بندی مانند دستمال کاغذی و … استفاده می شود.

شیوه کار به این صورت است که از مناطقی از سطح چاپی که قرار است ورنی زده شود فیلم گرفته و عملیات انتقال آن به سطح چاپی مانند تمامی چاپ های دیگر انجام می شود با این تفاوت که به جای استفاده از مرکب از مواد شفاف و بی رنگی به نام ورنی استفاده می کنند.

در این روش برای این که در یک مختصات خاص از بسته بندی بخواهیم ورنی بزنیم یک پلیت جداگانه تهیه کرده و مانند یک رنگ تفکیکی چاپ عمل می کنیم. در این روش همانند چهار رنگ اصلی از اصل تضاد آب و چربی در چاپ افست تبعیت می کنیم، یعنی محلول رطوبت دهی دستگاه افست مانند چهار رنگ اصلی وظیفه رطوبت دهی خود را انجام می دهد.

ورنی سرد:

با این روش تنها به محصول چاپی یک پوشش داده می شود و هیچ گونه درخشندگی یا جلا به محصول چاپی داده نمی شود و تنها موجب تثبیت رنگ آن می گردد که معمولا با چاپ افست این کار انجام می شود و به دو روش صورت می گیرد:

در این روش کل سطح چاپی به ورنی آغشته می شود. بدین ترتیب هر پلیتی که دارای تنپلات کامل باشد می تواند انتقال ورنی را انجام بدهد. بنابراین نیازی به رطوبت دهی نیست و می توان در این مرحله آب دستگاههای چاپ را حذف کرد و به همین خاطر به روش ( بدون آب ) معروف است.

انتقال ورنی با روش چاپی برجسته (لترپرس) :

در این شیوه به علت نوع تکنولوژی به کار رفته شده در انتقال مواد انتقال دهنده به سطح چاپی می توان میزان بیشتری نسبت به روش بدون آب، ورنی به سطح بسته بندی انتقال داد.