جعبه چسبانی

Daneshfar Print

 

جعبه های مقوایی پس از طی مراحل چاپ و خدمات تکمیلی (Die Cutting) در این قسمت به صورت کاملاً مکانیزه چسبیده می شوند؛ که به این روش جعبه چسبانی گفته می شود.

مدل های مختلف جعبه چسبانی:

لب چسب ساده، لب چسب لاگ باتم، لب چسب جعبه های دو خط و بالشتی، لب چسب چند نقطه و لب چسب ام ارائه می شود.
روش جعبه چسبانی باعث افزایش سطح کیفی بسته می شود، سرعت و کیفیت هر دو نقش مهمی در پروسه جعبه چسبانی دارند.