برش

 Daneshfar Print 

 

در مرحله برش، دستگاه پیشرفته کاتر با قابلیت برنامه ریزی خودکار جهت برش مقوا و کاغذ های مصرفی به کار گرفته می شود.

برش ساده دیجیتال یک مدل از برش است، که دقت و سرعت بالایی نسبت به دیگر انواع برش توسط ابزارهای دستی و غیر اتوماتیک دارد.