امباس یا برجسته سازی

Daneshfar Print

در مرحله برش، دستگاه پیشرفته کاتر با قابلیت برنامه ریزی خودکار جهت برش مقوا و کاغذ های مصرفی به کار گرفته می شود.

امباس (Emboss) یا برجسته سازی بسته به نوع جنسی که می خواهیم برجسته شود متفاوت است.

موادی قابلیت امباسینگ شدن دارند که دارای ویژگی های زیر باشند: (نازک، صاف و قابل انعطاف)

این مواد می تواند شامل کاغذ، فیلم پلاستیکی، ورق آلومینیومی، پارچه های بافته شده، چرم و حتی شیشه شود.