طراحی ساختار بسته بندی به صورت مهندسی

 Daneshfar Print 

 

طراحی و ساختار بسته بندی یا همان Packaging در واقع ترکیبی از هنر، صنعت و تکنولوژی برای بهبود شرایط نگهداری، حمل و نقل، بازاریابی و استفاده از یک محصول است.

همچنین تولید و طراحی جعبه بسته بندی مناسب و موفق در برند سازی یک کالا مستلزم ساختاری به صورت مهندسی است که مجموعه چاپ دانش فر توانسته است در امر طرح و ساختار که دو ویژگی مهم در بسته بندی است، موفق به تولید محصول مورد پسند مشتری باشد.

می توان گفت، ایده و پروسه بسته بندی برای هر محصول با توجه به نوع آن، محل فروش و جغرافیای بازار هدف می تواند متفاوت باشد.